Kemikalie injection

Previous slide
Next slide

Kemikalie injection

Knight sprøjterne kan leveres med Knight´s patenterede Highspeed injection med op til 9 injektions pumper. Med Knight Hightspeed injection køres der med rent vand i tanken, og kemikalierne doseres løbende under kørsel.
Du ender således aldrig med en rest opblandet sprøjtevæske eller mangler til ½ hektar i det fjerneste hjørne af marken…….
Med injection systemet har du mulighed for at ændre dosering af de enkelte midler undervejs, eller tænde og slukke for doseringspumper, hvis hele marken ikke skal behandles med alle midler.

Knight injection sprøjter er typisk opbygget, så den fortsat kan anvendes konventionelt med tankblanding og til flydende gødning.

Rengøringen bliver forenklet og kan opbygges således at al rengøring incl. tilsætning af rengøringsmiddel, kan foretages fra kabinen.

Det patenterede Knight Highspeed injection cirkulerer væsken forbi injektionsmanifolden og rundt i bommen, hvorved doseringen hurtigere bliver ens i hele arbejdsbredden. Ved bombredder på op til 24 meter og med optimeret væskearmatur har brugere oplevet fuld effekt af en Round-up sprøjtning blot 8-10 meter efter start af injectionspumpen.
Ved bredere bomme og væskearmaturer tilpasset brug af flydende gødning, vil reaktionstiden være længere – i flere tilfælde op til 35-45 meter, men uanset tilbyder Knight Highspeed injection marketets suverænt hurtigste reaktionstid med ens dosering i hele arbejdsbredden på stort set samme tid.

Et alternativ til et fuld injection system, tilslutning af injectionspumper på en eksisterende sprøjte. I stedet for cirkulationen som i Highspeed versionen, monteres en injektionsmanifold og et blanderør lige før bommen, hvorved de enkelte midler til plet og randbehandling tilsættes i væskestrømmen lige før bommen. Systemet kan eftermonteres på langt de fleste sprøjter.

Systemet anvender injektionspumper af stempeltypen fra amerikanske Raven, og er kendetegnet ved utrolig høj præcision. Flere brugere har oplevet variation på blot 1-3% med en årlig kalibrering med rent vand – en sådan præcision slås ikke af andre fabrikater.
En stempel pumpe er mindre følsom overfor temperaturudsving og ændringer i midlernes viskositet, hvorfor kalibreringsbehovet er meget minimalt. Kalibrering foretages enkelt i et lukket system, således at sprøjteføreren ikke kommer i berøring med midlet.
Pumpen har en række indbyggede sensorer som giver alarm ved fejl, urenheder, tomkøring mv.
Der findes to størrelser af pumper som dækker de mest almindelige doseringsniveauer.
Pumperne kører “Ratio Rate” hvilket betyder, at der doseres en procentdel af vandmængden. Derved er det enkelt for pumpen at tilpasse doseringen til ændret hastighed og ændring i arbejdsbredde.

ISObus version til Knight kemikalie injection

Pumpen fås nu i en ISObus version hvilket gør det muligt enkelt at bygge systemet på en eksisterende ISObus styret sprøjte. I ISObus versionen kan der på 3. part terminal håndteres op til 4 pumper.
Har du behov for flere, kan Raven Viper 4 terminalen håndtere op til 9 pumper.
Hvis din ISObus VT terminal kan håndtere flere samtidige applikationskort, kan hvert kort styre hver sin doseringspumpe.

Dunkene til opbevaring af kemikalier leveres i størrelser på 30, 50 og 90 liter med eller uden omrører.
Desuden kan vi levere en 100 liters beholder udført i rustfrit stål med indbygget hydraulisk omrører samt dunkskyller. Denne kan anvendes til opblanding af svært opløselige midler samt til skylning af emballage.
Dunkene monteres typisk på platforme der hydraulisk kan sænkes til jorden ved påfyldning og kemikalieskifte samt service af pumperne.

På animationen herunder kan du se funktionen på et eftermonteret injection system.

Download brochure her

Kontakt os