Guidelines gødningsdyser

Previous slide
Next slide

Guidelines gødningsdyser

Her kan du finde lidt generelle guidelines ved anvendelse af flydende gødning med gødningsdyser;

Husk at tabelværdier for gødningsdyser er angivet ved kalibrering med rent vand. Gødning er typisk tungere og mere træg at flytte, og derfor kan dysetabellerne ikke bruges direkte.

Nedenstående finder du et par guidelines til justering af trykket;

Vælger du f.eks. en blå 5-huls dyse, giver den i tabellen 240 ltr/ha ved 6 km/t og 3 bar, og bruger en gødning med vægtfylde 1,3;

Computeren stilles på de 240 l/ha – trykket på manometeret viser dog ikke 3 bar, men 3,9 bar jvf. nedenstående tabel – dvs. det i tabellen aflæste tryk skal ganges med vægtfylden for at få manometervisningstrykket.

En anden metode, som bl.a. TeeJet angiver er en densitet omregningsfaktor;
Et eksempel igen baseret på ovenstående på ovenstående eksempel (TeeJet´s blå giver lidt mindre end dysen i ovenstående eksempel);

236 l/ha ved vægtfylde 1,3 ganges med faktor 1,14 = 269 l/ha

D.v.s. skal du køre 236 l/ha ud gøres det ved trykket modsvarende 269 l/ha aflæst i tabellen, hvilket opnås ved ca. 4 bar.

Altså omtrentlig samme resultat som den første metode.

Så grundlæggende; hvis flowmåleren er kalibreret nøjagtigt med vand og brugeren får omregnet kg/ha til ltr/ha med den rigtige vægtfylde, så doseres gødningen korrekt (forudsat naturligvis at arbejdsbredde og hastighed mv. også er korrekt).

Men det passer bare ikke med tabelværdien, da trykket typisk skal være højere end man umiddelbart tror.
Ovenstående er frit efter leverandørernes anvisninger og videregives uden ansvar.

Husk iøvrigt at korrekt pleje af dit udstyr forlænger levetiden. Smør sprøjten og sprøjt den ind (særligt bommen og området omkring påfyldning) med olie/dieselolie eller en rustbeskyttende olie – dette gøres med fordel mens sprøjten er ren.

Når dagens udbringning er omme vaskes sprøjten af med rent vand, således at der ikke sidder koncentreret gødning på metal dele. Ved længere ophold i udbringningen og efter sæsonen, vaskes sprøjten helt ren og gives endnu et lag rustbeskyttende olie eller olie/dieselolie.

Særligt hvis du bruger sure gødninger, er det tillige vigtigt løbende at skylle sprøjten igennem indvendigt, da den sure gødning kan angribe pumpe, ventiler og andre vitale dele.

Med omhyggelig rengøring og smøring vil din sprøjte eller udbringningsudstyr ikke blive nævneværdig påvirket af den flydende gødning.

Kontakt os