RiteHeight

Previous slide
Next slide

RiteHeight

Med RiteHeight bomhøjdeautomatik kan du opgradere stort set enhver sprøjte, ny som brugt.

RiteHeight kan både køre som stand-alone eller på ISObus.

Korrekt bomhøjde er vigtig både for korrekt fordeling af planteværn og flydende gødning og ikke mindst vigtig for lav afdrift. Med et RHbomhøjdeautomatik system sørger automatikken for at holde bommen i den ønskede højde over afgrøden ved hjælp af ultralydssensorer, der måler afstanden til toppen afgrøden.

Samtidig aflaster det sprøjteføreren, så han kan koncentrere sig om at optimere sprøjtningen.

RiteHeight systemet kan leveres med op til 8 sensorer. Basis systemet er med to sensorer, hvor der kan vælges mellem to former for styring af bommen;

  1. styring via tilt (skråtstilling) og bomhøjde eller
  2. styring via individuel bomløft (variabel geometri)

Basis systemet kan udbygges med en tredje sensor, der styrer højden på midterbommen og de to sensorer på vingerne (én i hver side) styrer det individuelle bomløft (variabel geometri/G-var).

RiteHeight kan udbygges med op til 8 sensorer, 2 sensorer på midterbommen og op til 3 sensorer på hver sidefløj.

RH systemet giver mulighed for (forudsat mastersignal er tilgængeligt), at bommen automatisk hæves i forageren under vending og sænkes igen, når sprøjten igen kobles til. Hvis du vil have bommen til at sænke før sprøjten kobles til, kan du blot trykke på “sænk bom knappen”, så bommen er i ret højde, før du igen sprøjter.

RH systemet er lyn hurtig, og fanger kontra reaktioner, der kan opstå, når balancen i bomophænget forskydes, hvilket specielt er en udfordring ved bomme med variabel geometri.

RH systemet har en smart selv-kalibrering, således at systemet enkelt tilpasses bomophæng og hydraulikkens karakteristika. Systemet er meget enkelt opbygget med få komponenter. RH kan køre både med on/off og proportional hydraulik.

RiteHeight bomhøjdeautomatik til høje afgrøder

Kører man i høje afgrøder, kan det være en fordel at dublere den midterste sensor, således at der sidder én sensor inderst på hver sidefløj, idet bevægelserne i afgrøden, når køretøjet passerer i sprøjtesporet vil “forvirre” sensoren. Med mange brede gyllespor vil to sensorer i midten også være en stor fordel.

Ved brede bomme og specielt i rækkeafgrøder eller i afgrøder med varierende højde, kan der med fordel monteres flere sensorer, således at ingen del af bommen kommer under ønsket bomhøjde. I rækkeafgræder kan det være vanskeligt at holde de to eller tre sensorer fast over eller i mellem rækker under hele sprøjtningen, da bom og sprøjte naturligt “vipper” fra side til side, hvorved systemet ikke formår at holde en ens bomhøjde. Dette problem er kendt ved stort set alle højdeautomatik systemer.

Ved at montere flere sensorer, vil der altid være mindst én sensor i hver side, der “ser” lige over en række, hvorved bommen vil holde sig i præcis højde over afgrøden. Systemet kan håndtere op til 8 sensorer. Sensoren er monteret godt beskyttet i et solidt hus.

RiteHeight systemet er opbygget stort set som “plug&play” og kan leveres med tre typer af stik; Hirschman (DIN), Deutsch eller SuperSeal. Der gribes således ikke ind i det eksisterende ledningsnet. Stikkene på ventilblokken afmonteres og monteres på han-stikket på RH ledningsnettet. Et hun stik på RH ledningsnettet monteres på ventilblokken – og det var det………  herefter monteres sensorerne på bommen, og kabler bindes pænt op og betjeningsboksen monteres i kabinen eller forbindes til sprøjtens ISObus, hvorefter systemet kalibreres.

Er din sprøjte ikke i forvejen monteret med el-hydraulik, tilbyder vi en kompakt ventilblok med de funktioner RH systemet skal betjene. Bomfoldning mv. foregår som hidtil direkte fra traktorens hydraulik. På nogle sprøjter med en specielt retningshydraulikblok, f.eks. Rau, kan det være nødvendigt at montere en separat ventilblok til de individuelle bomløft.

Er sprøjten med elektrisk tilt kan vi håndtere dette via en relæboks.

Indstilles enkelt efter forholdene

RiteHeight har tre indstillinger til varierende afgrødehøjde:

  • Ground mode til sprøjtning på bar mark eller tidlig fremspiret afgrøde
  • Partial Canopy Mode til sprøjtning i stadie med uens plantedække – her vil systemet forholde sig til jorden og filtrere målinger på de uens planter fra
  • Full Canopy Mode til sprøjtning med fuld plantedække

Se mere på dette produktark.

Kontakt os